Žiadosť o prístup k predmetuTento formulár slúži na uľahčenie odoslania formálnej žiadosti o informácie, ktoré si o vás Bahco vedie.

Bahco je pridružená alebo dcérska spoločnosť spoločnosti Snap-on Incorporated, ktorá predstavuje globálnu organizácie s pobočkami, dcérskymi spoločnosťami, obchodnými procesmi, riadiacimi štruktúrami a technickými systémami prekračujúcimi hranice. Možno bude potrebné preniesť osobné údaje odoslané s týmto formulárom do krajín, v ktorých podnikáme, aby sa zabezpečilo, že vašu žiadosť správne splníme. S cieľom správneho spracovania vašej žiadosti tiež tieto údaje môžeme zdieľať s právnymi poradcami.

Na zjednodušenie procesu spracovania vás môžeme požiadať o ďalšie informácie, vďaka ktorým sa nám podarí overiť vašu identitu. V prípade potreby informácií o rozsahu žiadosti vás môžeme kontaktovať.

Osobné údaje, ktoré ste poskytli s týmto formulárom, budeme používať a uchovávať len na to, aby sme vyriešili vašu žiadosť a udržali si záznam týkajúci sa právnych povinností súvisiacimi s vašou žiadosťou v súlade s platnými zákonmi. Uchovávame fyzické, elektronické a procedurálne záruky určené na ochranu vašich osobných informácií, zabránenie nezákonného alebo neoprávneného spracovania osobných údajov a zabránenie neoprávnenému zverejneniu alebo náhodnej strate alebo poškodeniu takýchto informácií.

Časté otázky >>