Požadavek na přístup k tématuTento formulář je určený k odeslání formální žádosti týkající se informací, které má subjekt Bahco k dispozici o vaší osobě.

Subjekt Bahco je přidruženou nebo dceřinou společností společnosti Snap-on Incorporated, což je globální organizace s přidruženými a dceřinými společnostmi, obchodními procesy, strukturami řízení a technickými systémy překračujícími hranice. Z tohoto důvodu se může stát, že budeme potřebovat přenést osobní údaje odeslané pomocí tohoto formuláře do zemí, v nichž podnikáme, abychom mohli na vaši žádost správně reagovat. S ohledem na správné vyřízení vaší žádosti může také nastat situace, kdy budeme potřebovat tyto údaje sdílet s právními poradci.

Za účelem pomoci se zpracováním žádosti vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných identifikačních údajů k ověření vaší identity a budeme vás kontaktovat, pokud to bude třeba pro úplné seznámení s rozsahem vaší žádosti.

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím tohoto formuláře, budeme používat a uchovávat jen pro účely vyřízení vaší žádosti a uchovávání záznamu týkajícího se jakýchkoli právních závazků spojených s vaší žádostí a v souladu s platnými zákony. Máme zavedená ochranná opatření fyzické, elektronické a procedurální povahy, která jsou určená k ochraně vašich osobních údajů, zamezení nezákonného a neoprávněného zpracování osobních údajů a také k zamezení neoprávněného poskytnutí nebo náhodné ztráty či poškození těchto údajů.

Časté dotazy >>