ÄmnesåtkomstbegäranDetta formulär tillhandahålls för att underlätta din inlämning av en formell begäran om information som Norbar har om dig.

Norbar är en partner eller ett dotterbolag till Snap-on Incorporated, en global organisation, med partners, dotterbolag, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som sträcker sig över flera länder. I egenskap av sådant kan vi behöva överföra de personuppgifter som skickas med detta formulär till länder i världen där vi gör affärer för att säkerställa att din begäran besvaras korrekt. Vi kan också behöva dela sådana uppgifter med juridiska rådgivare för att kunna besvara din begäran på lämpligt sätt.

För att hjälpa till med behandlingen av en begäran kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare identifieringsinformation så att vi kan verifiera din identitet, och om så är nödvändigt kommer vi att kontakta dig för att förstå omfattningen av din begäran.

Vi kommer endast att använda och behålla de personuppgifter du lämnar ut med detta formulär för att tillmötesgå din begäran och för att behålla en logg som är kopplad till eventuella juridiska skyldigheter som är förknippade med din begäran i enlighet med gällande lagstiftning. Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, för att förhindra olaglig eller obehörig behandling av personuppgifter och för att förhindra obehörigt avslöjande eller oavsiktlig förlust eller skada som kan åsamkas sådana uppgifter.

Vanliga frågor >>