Przedmiot żądania dostępuZa pomocą tego formularza możesz złożyć formalny wniosek dotyczący informacji na Twój temat, jakimi dysponuje Bahco.

Bahco jest jednostką stowarzyszoną lub zależną firmy Snap-on Incorporated — globalnej organizacji prowadzącej filie i oddziały w wielu krajach, której procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne mają wymiar międzynarodowy. W związku z tym właściwe udzielenie odpowiedzi na wniosek może wymagać przekazania danych osobowych zawartych w tym formularzu do innych krajów, w których prowadzimy działalność. Ponadto w celu należytego rozpatrzenia wniosku może być konieczne przekazanie takich danych radcom prawnym.

Możemy również poprosić Cię o podanie dodatkowych danych identyfikacyjnych, by potwierdzić Twoją tożsamość. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, skontaktujemy się z Tobą w celu wyjaśnienia zakresu wniosku.

Będziemy wykorzystywać i przechowywać Twoje dane osobowe zawarte w tym formularzu w celu spełnienia Twojego żądania oraz prowadzenia rejestru wszelkich obowiązków prawnych związanych z Twoim wnioskiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych, zapobieganie niezgodnemu z prawem lub nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu ujawnieniu, przypadkowej utracie lub przypadkowemu zniszczeniu takich informacji.

Często zadawane pytania >>